Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

1 inch bằng bao nhiêu cm?

1 inch bằng bao nhiêu cm?
Nhiều đồ gia dụng có đơn vị đo là inch khiến nhiều người khá xa lạ. Vậy 1 inch bằng bao nhiêu cm?